Sử dụng phần mềm hợp pháp và hiệu quả cho doanh nghiệp

Sử dụng phần mềm hợp pháp và hiệu quả cho doanh nghiệp

0
Trong bối cảnh thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có phần mềm được đẩy mạnh và các cuộc tấn công an ninh mạng nhắm tới các doanh nghiệp, việc sử dụng phần mềm hợp pháp được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.