Sự nguy hiểm của vi nấm

Sự nguy hiểm của vi nấm

11:39 24/04/2016 0

Vi nấm là tác nhân gây bệnh nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ qua bởi không có triệu chứng điển hình, ít gặp.