T.Ư thảo luận việc tăng cường chỉnh đốn Đảng

T.Ư thảo luận việc tăng cường chỉnh đốn Đảng

06:57 07/10/2021 0

Trong ngày làm việc thứ 3 Hội nghị T.Ư 4, T.Ư làm việc tại hội trường, thảo luận về Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 30.10.2016 của T.Ư khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Làm đúng quy định pháp luật về số liệu thống kê

Làm đúng quy định pháp luật về số liệu thống kê

08:15 03/08/2020 1

Tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không 'tô hồng' số liệu thống kê  nhưng không được 'bôi đen', không bỏ sót và làm đúng quy định pháp luật.