Tận thu

Xử lý kỷ luật những cá nhân vi phạm khai thác, tận thu cây gỗ

Xử lý kỷ luật những cá nhân vi phạm khai thác, tận thu cây gỗ

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao cho UBND H.Tây Trà chủ trì, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Trà Thọ, đồng thời có hình thức xử lý kỷ luật đối với những cá nhân có sai phạm trong việc xác nhận vào hồ sơ, cho phép 2 hộ là ông Đinh Văn Chung và Đinh Văn Đơ khai thác tận thu cây gỗ trên đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp thuộc địa bàn xã Trà Thọ không đúng thẩm quyền, trái với quy định của nhà nước.

'Chiến lược tận thu' của nhà mạng
Kinh tế

'Chiến lược tận thu' của nhà mạng

Nhiều người dùng điện thoại bức xúc phản ánh bên cạnh tình trạng bị “khủng bố” tin rác, họ đang bị nhà mạng dùng đủ cách để móc túi bằng những dịch vụ thu phí tinh vi, âm thầm.

Top