Thanh tra Chính phủ đề nghị điều tra sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp cao su

Thanh tra Chính phủ đề nghị điều tra sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp cao su

0
(TNO) Kết thúc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp cao su VN và một số đơn vị thành viên giai đoạn 2005-2011, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an điều tra một số vụ việc sai phạm nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về kinh tế.