Dàn kịch trang trải

Dàn kịch trang trải

13:28 13/12/2021 0

Mỹ đã dàn kịch để trang trải với Pháp và cũng nhằm góp phần hóa giải căng thẳng giữa Pháp và Úc.