MediaTek vượt mặt Qualcomm tại Mỹ

MediaTek vượt mặt Qualcomm tại Mỹ

09:36 03/03/2022 0

Mặc dù đã mất ngôi vị nhà sản xuất chip Android lớn nhất trên thị trường toàn cầu vào tay MediaTek nhưng Qualcomm vẫn dẫn đầu tại Mỹ vào năm 2020. Tuy nhiên, giờ đây mọi thứ đã khác.