Nghệ nhân mặt nạ vẽ thấu lòng người

Nghệ nhân mặt nạ vẽ thấu lòng người

00:00 10/10/2021 0

Nếu có dịp về Hội An du lịch, chắc bạn không bỏ qua cửa hàng Mặt nạ thời gian tại số 29/2 Lê Lợi, P.Minh An. Bởi đây là cửa hàng mặt nạ vẽ lên tất cả những hỉ, ố, sân si của trạng thái con người, duy nhất và độc đáo nhất tại Hội An.