TP.HCM điều chỉnh giá nước theo lộ trình

TP.HCM điều chỉnh giá nước theo lộ trình

06:26 13/12/2021 0

Từ ngày 1.1.2022, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) sẽ tiến hành điều chỉnh đơn giá nước sạch sinh hoạt theo lộ trình 2019 - 2022, thực hiện theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của UBND TP.HCM đã ban hành.