Gần 6.200 cán bộ, công chức, viên chức TP.HCM nghỉ việc

Gần 6.200 cán bộ, công chức, viên chức TP.HCM nghỉ việc

06:10 13/08/2022 23

UBND TP.HCM có công văn khẩn báo cáo Bộ Nội vụ về tình hình cán bộ, công chức, viên chức (gọi tắt là công chức) thôi việc, bao gồm 676 cán bộ, công chức và 5.501 viên chức thôi việc chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022.