Tỷ lệ container vi phạm qua soi chiếu chỉ chiếm 0,63%

Tỷ lệ container vi phạm qua soi chiếu chỉ chiếm 0,63%

10:14 29/07/2022 0

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan TP.HCM đã đề nghị phối hợp soi chiếu tổng số 11.788 container hàng hóa trước thông quan, phát hiện 338 container nghi vấn (chiếm tỷ lệ 3,05%) và 74 container vi phạm pháp luật hải quan (chiếm 0,63%).