Cách phát video MKV trên iPhone hoặc iPad

Cách phát video MKV trên iPhone hoặc iPad

14:29 05/03/2022 0

Ứng dụng cài sẵn trên iPhone hoặc iPad chỉ hỗ trợ các định dạng video như MP4 hoặc MOV. Trong trường hợp tải xuống một video MKV từ web, người dùng vẫn có thể phát chúng nhờ vào ứng dụng bên thứ ba.