Bất ngờ từ thị trường châu Phi

Bất ngờ từ thị trường châu Phi

0
Điều bất ngờ ở thị trường nghèo nhất thế giới này là người lao động có mức thu nhập không thua thị trường Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản với mức 400-1.000 USD/tháng.