Thức ăn

Những điểm cần lưu ý khi lưu mẫu thức ăn kiểm soát ATTP
Khỏe đẹp mỗi ngày

Những điểm cần lưu ý khi lưu mẫu thức ăn kiểm soát ATTP

Quan thực tế kiểm tra về ATTP, hầu hết các cơ sở đã thực hiện các quy định về đảm bảo ATTP về nguồn gốc thực phẩm, giấy khám sức khỏe, vệ sinh dụng cụ chế biến, vệ sinh cơ sở…

Top