Cơ quan ngoại giao là cầu nối cho doanh nghiệp Việt

Cơ quan ngoại giao là cầu nối cho doanh nghiệp Việt

16:30 10/12/2021 0

Các khó khăn, lợi thế đã được chia sẻ trong tọa đàm “Triển khai Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ - giải pháp và hành động” do Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 10.12.

EuroCham giới thiệu Sách trắng 2018

EuroCham giới thiệu Sách trắng 2018

06:00 22/03/2018 0

Ngày 21.3, Hiệp hội DN châu Âu tại VN (EuroCham) tổ chức giới thiệu Sách trắng 2018 với chủ đề '30 năm đầu tư nước ngoài, 20 năm thành lập EuroCham, 10 năm ra Sách trắng'.