Thuế thu nhập cá nhân tăng từ nguồn nào?

Thuế thu nhập cá nhân tăng từ nguồn nào?

06:57 09/12/2021 1

Đó là câu hỏi của rất nhiều người bởi trong năm nay và cả năm trước, thu nhập cá nhân của rất nhiều người đã giảm mạnh nhưng thu thuế thu nhập cá nhân chỉ cần 11 tháng đã cán đích. Vậy nguồn thu này đến từ đâu?

Người làm công ăn lương đóng thuế thu nhập cá nhân cao nhất /// ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Làm công ăn lương đóng thuế cao nhất

06:49 11/05/2021 8

Cá nhân kinh doanh chỉ đóng thuế 7% trong khi biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến với mức cao nhất lên 35% khiến những người làm công ăn lương trở thành đối tượng phải đóng thuế cao nhất.