thu lợi bất chính

Tìm kiếm theo

Tìm thấy 17 kết quả về thu lợi bất chính

Sắp xếp theo
Nâng khống khối lượng thu lợi bất chính 95,1 tỉ đồng

Nâng khống khối lượng thu lợi bất chính 95,1 tỉ đồng

10:14 13/04/2017 5

Từ năm 2009 - 2010, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Phạm Văn Hà đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc lập các báo cáo, chứng từ nâng khống khối lượng vận chuyển đất, đá và than nguyên, hưởng lợi trái phép hơn 95,1 tỉ đồng.