ban bí thư
Kết luận của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên

Kết luận của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên

7
 
Ngày 17.8, thay mặt Ban Bí thư, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, ký ban hành Văn bản số 13-TB/TW thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên.Toàn văn thông báo như sau:
Đại hội Đảng lần thứ XII khai mạc ngày 21.1.2016

Đại hội Đảng lần thứ XII khai mạc ngày 21.1.2016

0

Chiều 21.12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI đã bế mạc, quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng từ ngày 20.1.2016 đến ngày 28.1.2016.

Bầu bổ sung 8 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Bầu bổ sung 8 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

0
Trong ngày làm việc thứ 7 của Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (ngày 11.1), Ban chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 8 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI.
Yêu cầu thu hồi nhà, đất ông Trần Văn Truyền

Yêu cầu thu hồi nhà, đất ông Trần Văn Truyền

0
Ngày 21.11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông cáo báo chí về Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về thực hiện chính sách nhà, đất đối với ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ.
Sẽ lấy phiếu tín nhiệm Ban Bí thư T.Ư Đoàn

Sẽ lấy phiếu tín nhiệm Ban Bí thư T.Ư Đoàn

0
Ngày 12.10, tại Hà Nội, hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 8, khóa 10 thảo luận về chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2014 - 2017, kế hoạch kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh Lý Tự Trọng, tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và dự thảo kế hoạch tổ chức lấy tín nhiệm Ban Bí thư T.Ư Đoàn.