trường thpt chuyên trần đại nghĩa
Một lớp luyện thi /// Ảnh: Bảo Châu

Lịch học thêm kín tới tận ngày thi

2
Mặc dù chỉ còn một bài khảo sát chất lượng bằng tiếng Anh để phân loại học sinh (HS) vào lớp 6 Trường THPT Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) nhưng chưa khi nào kỳ thi này hết căng thẳng.