Hội thảo pháp luật kinh doanh bảo hiểm

Hội thảo pháp luật kinh doanh bảo hiểm

10:09 29/05/2018 0

Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) vừa phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề về pháp luật kinh doanh bảo hiểm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Phú Quốc, Kiên Giang.