Những câu chuyện làm rơi nước mắt

Những câu chuyện làm rơi nước mắt

06:20 25/10/2021 0

Dù không khá giả vẫn nhận nuôi trẻ mồ côi trong dịch Covid-19, hay có những bạn dành cả thanh xuân để làm điều tử tế, giúp ích cho cuộc đời… Những câu chuyện đẹp của người trẻ khiến cộng đồng phải rơi nước mắt biết ơn.