Nỗi đau gia đình bé gái 13 tuổi bị sát hại sau cuộc gọi: “Chị ơi cứu em”
Nằm lại giữa đại ngàn, hồn thiêng giữ rừng xanh
Mang tình yêu Sài Gòn gửi vào những dòng thương quý