Đồng hành cùng người chăn nuôi trong phòng, chống dịch tả lợn châu Phi