Người miền Tây đổ về Sài Gòn, cầu Rạch Miễu lại kẹt xe