Chủ tịch UBND TP.HCM thăm ga ngầm metro Nhà hát thành phố
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong gặp gỡ dân Thủ Thiêm: Vẫn nóng chuyện “bản đồ“
Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong tiếp các hộ dân Thủ Thiêm