Chủ tịch UBND TP.HCM thăm ga ngầm metro Nhà hát thành phố
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong gặp gỡ dân Thủ Thiêm: Vẫn nóng chuyện “bản đồ“
Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong tiếp các hộ dân Thủ Thiêm
Chăm chú theo dõi Chủ tịch TP.HCM tiếp dân Thủ Thiêm qua màn hình