Tổng thống Hàn Quốc nói thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 'sắp diễn ra'