Vì sao chỉ là Mỹ Đình chứ không phải Thống Nhất, Hòa Xuân, Cần Thơ…?