Bị rao bán nhiều lần, Anh Đức sợ nghe điện thoại Trấn Thành
Kim Thư: 'Trấn Thành là người sống cực kì tình cảm'