Giáo hoàng xác nhận Messi không phải...Chúa
Giáo Hoàng an ủi cổ động viên Brazil
Vatican nói các thị trường cần tiêm một liều đạo đức
Giáo hoàng muốn Tổng thống Trump kiến tạo hòa bình
Tổng thống Trump "hôn" Đức giáo hoàng?
Anh tìm cách trấn an Ireland về Brexit