Bà bán vé số, ông dắt xe đạp chết dưới gầm xe buýt