Xe cứu thương hoạt động chui ở Phú Yên
Thí điểm cấp cứu bằng xe máy 2 bánh ở TP.HCM