Viết sách

Viết sách để xây thư viện

Viết sách để xây thư viện

Cuốn sách Hành trình biến những điều tưởng như không thể thành có thể của tác giả Hoàng Hữu Thắng vừa ra mắt ngày 15.11 và toàn bộ lợi nhuận bán sách 400 triệu đồng được chuyển tặng để xây thư viện trường học cho trẻ vùng cao.

Top