Nhân viên thu nợ ảo dựa trên AI

Nhân viên thu nợ ảo dựa trên AI

16:06 23/01/2022 0

Trung Quốc dự kiến sẽ thuê thêm nhiều lực lượng lao động “ảo” sau khi nhà phát triển bất động sản China Vanke trao cho robot AI danh hiệu nhân viên hàng đầu của năm 2021.