Forrd Ranger Raptor hỗ trợ cảnh sát Anh di chuyển trên cung đường địa hình khó
Kia Stinger GT nhận được đánh giá tốt từ phía cánh sát Úc