Xuất siêu

Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh giá mua USD
Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh giá mua USD

Ngày 5.11, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm giá mua USD 100 đồng so với ngày 4.11, đây là lần thứ 3 nhà điều hành thực hiện giảm giá mua USD trong năm nay.

Top