Xuống cấp

Di tích lịch sử cầu Hiền Lương có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng
Phóng sự

Di tích lịch sử cầu Hiền Lương có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng

Cây cầu Hiền Lương lịch sử nằm trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, đến nay nhiều điểm đã hư hỏng, rỉ rét nặng nề và cần được sửa chữa.

Top