AAR

Hơn 100.000 người đăng ký mua sớm iPhone 14 series chính hãng
Bạn cần biết

Hơn 100.000 người đăng ký mua sớm iPhone 14 series chính hãng

Sau thời gian đăng ký thông tin sớm, hệ thống bán lẻ ủy quyền Apple chính hãng CellphoneS công bố thời gian mở bán iPhone 14 series chính hãng tại Việt Nam vào ngày 14.10.

Top