Ảo giác

Bất ngờ phiên tòa xử ngáo đá đập chết vợ vì tưởng “con rắn 6 đầu”
Thời sự

Bất ngờ phiên tòa xử ngáo đá đập chết vợ vì tưởng “con rắn 6 đầu”

Thanh lên cơn ngáo đá, nhìn thấy vợ thành “con rắn 6 đầu” muốn ăn thịt mình. Thanh dùng búa đập đầu vợ nhiều nhát đến chết.

Top