Bộ Y tế sẽ rà soát lại danh mục chi trả BHYT

Bộ Y tế sẽ rà soát lại danh mục chi trả BHYT

0
(TNO) Bộ Y tế sẽ rà soát lại danh mục thuốc và các xét nghiệm cận lâm sàng được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả, đồng thời huy động phòng khám tư, bác sĩ gia đình tham gia vào hệ thống BHYT.