Thuế chưa áp nhưng ngành gỗ đã thiệt hại

Thuế chưa áp nhưng ngành gỗ đã thiệt hại

06:41 25/08/2022 1

40 doanh nghiệp gỗ Việt Nam chậm nộp bản bình luận theo yêu cầu của Bộ Thương mại Mỹ chưa bị áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp nhưng các thông tin này đã gây ra phiền phức không đáng có cho ngành gỗ vốn đang chịu nhiều khó khăn.