Cà Mau: Nâng tầm sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu

Cà Mau: Nâng tầm sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu

08:00 19/10/2021 0

Bằng nhiều giải pháp thiết thực, Cà Mau hướng đến mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu nông nghiệp bình quân 8%/năm giai đoạn 2021 - 2025; đến năm 2025, tỉnh quyết tâm có từ 5 sản phẩm nông nghiệp trở lên đạt điều kiện xuất khẩu…