Điện lực Quảng Nam hướng đến xây dựng văn phòng số

Điện lực Quảng Nam hướng đến xây dựng văn phòng số

19:41 15/10/2021 0

PC Quảng Nam sẽ xây dựng các chỉ tiêu đánh giá mức độ chuyển đổi số, hoàn thiện và xây dựng quy trình nghiệp vụ số, tiếp tục đẩy mạnh các đề án ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hiệu quả từ ứng dụng Zalo của công an Bắc Giang

Hiệu quả từ ứng dụng Zalo của công an Bắc Giang

09:00 02/10/2021 0

Ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính, an ninh trật tự,... được xem là hướng đột phá của ngành công an. Không đứng ngoài xu thế, dù triển khai chưa lâu nhưng kênh Zalo công an tỉnh Bắc Giang đã đạt tín hiệu tích cực.