Cho chúng tôi 2 cái nút

Cho chúng tôi 2 cái nút

05:00 10/04/2019 2

Một hệ thống chính quyền điện tử sẽ là một kênh giám sát hữu hiệu với sự chuẩn xác đến lạnh lùng của máy móc, năng lực làm việc của mỗi công chức sẽ được trưng ra rành mạch bằng con số.