Giáo viên tiểu học ở Hà Nội nghiên cứu chọn SGK lớp 1 /// Đ.T.Đ

Phụ huynh lớp 1 có thực sự được chọn sách giáo khoa?

4
Theo quy định trong hội đồng chọn sách giáo khoa phải có phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, điều này không thực hiện được vì thời điểm chọn sách, không trường nào biết phụ huynh lớp 1 năm học tới là ai để mời vào hội đồng.