Baidu triển khai robotaxi đến các thành phố lớn Trung Quốc

Baidu triển khai robotaxi đến các thành phố lớn Trung Quốc

Dịch vụ robotaxi Apollo Go của Baidu giờ đây sẽ xuất hiện thường xuyên hơn tại các thành phố lớn nhất của Trung Quốc , sau khi công ty giới thiệu dịch vụ tại quận Nam Sơn của thành phố Thâm Quyến.

Top