/// Shutterstock

Thưởng thức & chia sẻ: Háo thắng

11:11 10/05/2020 0

Công ty có nhân viên mới. Trẻ trung, năng động là ấn tượng của mọi người về người mới, một nhân viên hứa hẹn nhiều tiềm năng.