Tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh phải đặt cọc 10 tỉ đồng

Tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh phải đặt cọc 10 tỉ đồng

0
Từ ngày 20.2, đối với hàng thực phẩm đông lạnh, doanh nghiệp (DN) kinh doanh tạm nhập, tái xuất phải được thành lập tối thiểu là 2 năm, đã có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hàng hóa và có số tiền ký quỹ, đặt cọc là 10 tỉ đồng.