đất đai

Xóa quy hoạch 'treo' làm khổ người dân
Thời sự

Xóa quy hoạch 'treo' làm khổ người dân

Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng là vấn đề nhiều ĐB đề cập khi thảo luận luật Đất đai sửa đổi.

Top