Cần thay đổi cơ chế đấu thầu thuốc

Cần thay đổi cơ chế đấu thầu thuốc

05:57 25/08/2022 0

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các nghị quyết hướng dẫn giải quyết khó khăn trong mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế...