Chơi thiết bị bay không người lái

Chơi thiết bị bay không người lái

0

Drone (thiết bị bay không người lái, sử dụng hệ thống điều khiển vô tuyến radio) gần đây 'xâm lấn' bầu trời và tràn ngập khắp các trang báo về công nghệ.